Garnfiske

Publisert 16.11.2021 08:44
21 1115 fiskAtnsjøen er fortsatt isfri og fredningstida for fiskens gytetid og den faste fredningstida er over. Det gir muligheten for den som ikke er redd for å fryse  på fingrene til å sette garn. Dette er et privilegium  for oss innbyggere boende i Sollia. Bildet viser fangsten etter en natt og kun tre garn.
Fiskeribiologiske undersøkelser viser at uttak og høsting av fiske ressursen i Atnavassdraget med garn er helt nødvendig. 

Foto: Tore Andersen