Høg boge

Publisert 25.08.2021 20:54

22 0824 sterk vind og regnboge"Sterk vind og høg boge" rapporterer Berit Gomnæs fra lia ova kafeen. Vinden har i dag vært ekstremt sterk, og dette kan ha gått hardt ut over skogen. Spesielt står frøtre ute på nyhøgde snauflater "laglig til for hogg".

H.S.