Litt tå hørt

Publisert 29.07.2021 16:03

21 0729 multekartDet er litt tå hørt med multa i år. Somme plasser kan du finne moden bær, mens andre plasser er det fortsatt litt tid att før du kan plukke for fullt. 
Ute på snaumyrene er det mye lita multe, og mange plasser er det for sent allerede. Mens andre plasser står karten rød og fin
om enn litt liten.
Stort sett er bære lita pga at det har vært en tørr sommer.  Men langsmed bekksikler og litt inn i bjørka blir det fin multe å finne. Her er det fortsatt for tidlig. Ei uke tel gjør seg faktisk.

Det rare er at mmange har plukket multe lenge allerede, mens karten står rød og fin mot deg i myrkanten.
H.S.