Pilspissen

Publisert 28.09.2021 07:00
1-020- Etter purring har jef ått vite litt mer om pilspissen jeg fant for to år siden, sier Dag Lønhøiden. -  De bedømmer den til å være fra en pil til armbrøst, og setter da tidsepoken fra 1100 - 1700 tallet. Den er vurdert av en kollega til Kjetil Skåre, som kan mye om pilspisser. Det er vurdert utifra form på pilspissen, og jeg får forhåpentligvis mer detaljert tidsbestemmelse etterhvert.Jeg får kanskje en mer nøyaktig angivelse senere, sier Dag Lønhøiden 
- Ole Anton Brænd antar det er nærmere 1100 enn 1700 tallet, da det var stor aktivitet rundt jernutvinning i området i den perioden.

Les tidligere rep. om poilspissen som ble funnet i Grytdalsvola av Dag Lønhøiden under rensjakta i 2019  her.

H.S.