Sollia skole og lærer Knut Singstad

Publisert 05.03.2023 13:38

Her et bilde fra Sollia skole fra midt på 60-tallet. I følge Ellen Marie Tangen som har sendt oss bildet, er det antagelig tatt i forbindelse med en sommeravslutning for elevene ved storskolen. Stolte foreldre og noen småsøsken er også med.

Bilde Sollia skole fra Ellen Marie beskjært
Bak fra venstre Syver P. Moen, Per Brænd, Mari Anne Nyeggen, Arne Tangen, Inger Tangen (gjemt bak), Rønnaug Øvergaard (litt foran med gul jakke), Ruth Gundersen, Åse Kjølhamar (litt bak), Jo Øvergaard, Ståle Gundersen, Morten Brænd, Karen Singstad og Louise Nyeggen.
Foran fra venstre: Lærer Knut Singstad, Rita Gundersen, Ellen Marie Tangen, Åge Morten Tangen, Tom Moen, Odd Kjølhamar og Lars Eirik Tangen.


Knut Singstad var veldig opptatt av ski og langrenn. Som andre skoler i landet på denne tida var det distansekort for alle elevene. Unger i hele Norge gikk på ski til skolen, i friminuttene og etter skoletid for å få loggført mest mulig kilometer. Det var om å gjøre å få lengst mulig distanse pr. elev på skolen. Da vanket det heder og ære og omtale i avisen. Til Sollia kom det egen skiinstruktør fra Norges Skiforbund og skolen kom på fjerdeplass  i landet. Når det var store skimesterskap med Harald Grønningen og de andre skiheltene i skoletida, fikk elevene komme opp i lærerleiligheten for å se på TV. Det var stor stas!