Tilbakeblikk på Fossedagene: Smeden

Publisert 13.09.2016 22:38
Bilde av Johan Smed
Under årets Fossedager var smia borte på Brændlandet bemannet med en vaskeekte smed - 'n Johan smed fra Sverige. Etternavn? Skikkelige smeder ble bare kalt med fornavn + smed slik som her, og dette var en skikkelig smed som bar nevnet sitt med rette!

H.S.