Unni rapporterer

Publisert 15.06.2021 08:03

Unni Fladsrud Voll med hytte i Atnasjølia, er en flittig bidragsyter med bilder til redaksjoen. Her er hennes førsommerrapport:
21 0606 Gravskardhøgda i juniGravskarhøgda litt tidlig på forsommeren

21 0613 kveldsstemningKveldssteming

21 0613 blålyngBlålyng

21 0613 grana blomstrerGrana blomstrer

H.S.