Ytring om stengt Fossehus

Publisert 30.08.2021 11:56
Ytring fra Bjørn Brænd:
- om stengt Fossehus for besøkende fra India


I uke 34 ble utstillingen «Bureising i Sollia» tatt ned for å gi plass til
en ny utstilling. Helgen 3.-5. september blir det en spennende
kunstutstilling i Fossehuset: Billedkunstner Kåre Norvik stiller ut
malerier. Kåre Norvik var avtalt som kunstner under Fossedagene i fjor, men
da ble Fossedagene avlyst. 

21 0827 stengt Fossehus
Mange på døra
Fossehuset har vært stengt i sommer. Om det er Vegvesenet ved Nasjonal turistveg Rondane eller lokalt ansvarlige som ikke har latt det populære Fossehuset være tilgjengelig, vet ikke jeg, men blant de som har hatt lengst
reisevei av de jeg har møtt denne uka, var et ungt par fra provinsen tett ved Kerala i India.
På reiseruten i Hedmark var Fossehuset plottet på deres Googlebaserte reiseplan. Neste stopp var Rondane nasjonalpark der de forespurte om muligheten til å gå tur i parken! Etterpå skulle de stoppe ved Strømbuplassen før turen gikk videre til Røros-Trondheim-Bergen og Oslo.

Fiskeriprosjektet i Kerala
Fiskeriprosjektet i Kerala var Norges første u-hjelpsprosjekt og ble startet
i 1952 i Kerala, India, og etter hvert tilstøtende delstater. Tanken bak var
å styrke den lokale fiskeri-industrien, blant annet med motorisering av
båter og bygging av kjølelagre. Isproduksjon og fryseteknologi bygd på
norske erfaringer skulle øke produktiviteten og lønnsomheten for indiske
fiskere.  Tre båter fra Ålesund dro østover i 1954. Prosjektet ble avsluttet
i 1972 og da var bistanden beregnet til 122,3 millioner kroner.
Dette indisk-norske fiskeriprosjektet er det mest omtalte i norsk
bistandshistorie - trolig et av Norges mest vellykkede bistandsprosjekter. I
prosjektområdet i Kerala ble det bygd en stor fiskehavn, utviklet med norsk
bistand. I dag er havnen ved utløpet av Ashtamudi-sjøen et av Indias
viktigste fiskerisentre.

Indiafondet
I 1952 vedtok Stortinget å etablere Fondet for hjelp til underutviklede
områder (Indiafondet). Fondet skulle administrere bilateral norsk
utviklingshjelp, og India skulle være mottagerlandet. Hjelpen skulle gå til
et geografisk avgrenset område i India. Slik ville det bli enklest å
administrere prosjektet, og slik ville det bli mest synlig i norsk opinion.
Dette var viktig, og som folkeskoleelev i fondets første virkeår, fikk vi
regelmessige oppdateringer. Avisene og NRK dekket prosjektet godt.
Prosjektet måtte etableres i primærnæringene, ellers ville ikke hjelpen bli
tilstrekkelig synlig på hjemmebane. Fiskeriprosjektet på Kerala-kysten var
det eneste alternativet som tilfredsstilte de norske kravene til
konsentrasjon, fattigdomsorientering og synlighet. Indere og nordmenn var
også enige om at det skulle være et pilotprosjekt. Resultatene skulle kunne
kopieres bredt i andre områder.

Mange språk
I den korte uka jeg holdt på der, var det mange mennesker daglig som gikk
rundt huset og gjerne ville inn da de så det var folk der. Ikke minst var
det mange "nødne" som refererte til den lille boken "Velkommen til Nasjonal
turistveg Rondane". Den kom riktignok ut i 2019, men  det er ikke lenge
siden for en infobrosjyre på både norsk og engelsk! Det var flere
nasjonalitetsmerker på bilene, og jeg kunne bruke både tysk og engelsk etter
fattig evne. Stengte dører, bl. a. på toalettet er dårlig reklame. Huset har
kostet både Staten ved Veivesenet, Fylkeskommune og kommune, foruten lokale
bidrag

BB
...