Gjenvalgt

Publisert 28.04.2021 11:03
Hans BondalBjørkebollen logo_Side_1-001På årsmøtet i Bjørkebollen 23.04 ble Hans Bondal (bildet) gjenvalgt som leder. Henning Pedersen og Sigmund Dale ble gjenvalgt som styremedlemmer. Stian Giæver og Aki Hoffstad var ikke på  valg som styremedlemmer. Varamedlemmer til styret: Hans Erik Stadshaug ble valgt for to år mens Lene-Marie Moen fortsetter.
Les referatet her

H.S.