Info fra Bjørkebollen

Publisert 27.11.2020 22:01

 Bjørkebollen logo_Side_1-001

 

Til støttespillere og til brukere av våre løyper.                                               Sollia, desember 2020          

Bjørkebollen Turforening har ansvar for skiløyper i Sollia. Vi håper på godt med snø framover slik at alle løyper kan kjøres og få en god kvalitet.

Bjørkebollen har over flere år arbeidet aktivt for å oppgradere løypenettet. Vi tar ikke sikte på å tilby «trikkeskinner», men vi gjør vårt beste innenfor de økonomiske rammene vi disponerer. Nytt av året er omlegging av løypene i Megrunnslia Hyttefelt. Vi viser til vedlagte løypekart.

Løypemaskin 
Det er for sesongene 2018/2021 inngått avtale med Rondetunet Friluftssenter AS v/Aki Eggen Hoffstad om kjøring av løyper. Rondetunet Friluftssenter AS har investert i en Snow Rabbit 3 løypemaskin.

Stort løypenett
Løypenettet i Sollia er stort med mange enkeltsløyfer og mil.  Med bakgrunn i økonomi og kapasitet   prioritere vi ukentlig kjøring i hyttefeltene fra Sollia Hyttegrend, gjennom Atnsjølia og Megrunnslia til Blåfjellia samt Finnsjørunden og Volarunden. Løyper fra Rondetunet og Enden til Øverdalsseter og Solvang blir forsøkt kjørt hver annen uke. I vinterferie og påske kjøres alle løyper ut fra forhold og behov.  Løyper over Atnsjøen og i snaufjellet blir kun kjørt når vær og føre tillater det.

Tilsendt løypekart
Hytteeiere som er registrert med epost adresse hos sine respektive velforeninger vil sammen med andre interessenter få tilsendt ajourført løypekart sammen med Bjørkebollens informasjonsskriv. Informasjon om løypestatus gis på www.facebook.com/bjoerkebollen og på www.sollia.net.

Betal kontingenten
For at vi skal nå vårt mål om et godt løypetilbud i Sollia inneværende sesong, er det helt avgjørende at så mange som mulig bidrar økonomisk i form av betalt kontingent. Det er kontingenten som er selve ryggraden i Bjørkebollen Turforening og det er summen av disse som er basis for driftsbudsjettet og oppkjøringsfrekvensen. Vi mottar årlig støtte fra Velforeningene i Atnsjølia. Det er et fint bidrag. Vi sier takk. Men dette dekker ikke vårt årlige driftsbudsjett. Bjørkebollen Turforening er derfor avhengig av deg og din kontingent!

Ved å betale kr. 500,- til konto 1822.36.50623, er du med på å påvirke løypetilbudet i Sollia. Merk innbetalingen med fullt navn og evt. navn på hyttefelt hvis du er hytteeier. Vi ber om at innbetalingen finner sted innen 5. januar 2021. Det er selvsagt lov å betale et større beløp om du ønsker å bidra ytterligere...

Grasrot
Vi oppfordrer også til å støtte opp om foreningen via grasrotandelen hos Norsk Tipping. Dette gjøres enkelt hos din tippekommisjonær eller på nett ved pc-spill. På Joker Atnbrua kan du legge igjen tomemballasjepant til støtte for Bjørkebollen.  Om noen ønsker å støtte foreningen på andre måter, er det bare å ta kontakt med oss på
bjoerkebollen.turforening@gmail.com

Følg smittevernrådene 
I Coronatider gir mulighet for friluftsliv økt livskvalitet. Vi ber alle ta hensyn til hverandre og til enhver til følge lokale smittevernråd. Vær hjemme om du er syk. Vask hendene. Hold avstand.

 Med håp om mye snø og gode løyper ønsker vi alle en super vinter i Sollia!                                                    

Bjørkebollen Turforening v/styret

Løypekart alle løyper:

20 1127 Hyttefeltene 2020

Løypekart - hyttefeltene:
20 1127 Hyttefeltene 2020