Info om årsmøtet for 2021

Publisert 02.09.2021 09:30

10 1109 logobildeMegrunnslia JAO 5058 kopi copyDet inviteres med dette til Årsmøte i Megrunnslia Vel på Atnasjø Kafe lørdag 04. september kl. 09:30. Det er ikke full rulle med «Fossedagene», men det vil være flere lokale arrangementer (bl.a. kunstutstilling i Vannbruksmuset og markedsdag på Amperhaugen), slik at vi starter tidlig slik at resten av dagen kan brukes fritt. Møtet vil også være tilgjengelig via «Microsoft Teams», dere vil motta en lenke to dager før årsmøtet på e-post. 


Se innkallinga til årsmøtet 2021 med styrets årsberetning her
Se res.regnskap her
Se revisjonsrapporten her
Se ballansen her
Se vedlegg ang. innspill ang. P-plasser, veghold etc her

H.S.