Julehelsing fra Bjørkebollen

Publisert 21.12.2021 11:55

 Bjørkebollen logo_Side_1-001

 Til støttespillere og brukere av våre løyper.                                               Sollia, desember 2021         

Nytt av året: Bjørkebollen har over flere år arbeidet aktivt for å oppgradere løypenettet. Nytt av året er ytterlige omlegging av løypene i Megrunnslia Hyttefelt.  Det har vært anleggsmaskiner inne i løypene i Megrunnslia og Blåfjellia for å foreta punktutbedringer. I lia opp fra Rondetunet er det bygget en ti meter lang bru over Hamnbekken.

Løypenettet i Sollia er stort med mange enkeltsløyfer og mil.  Med bakgrunn i økonomi og kapasitet   prioritere vi ukentlig kjøring i hyttefeltene fra Sollia Hyttegrend, gjennom Atnsjølia og Megrunnslia til Blåfjellia samt Finnsjørunden og Volarunden. Løyper fra Rondetunet og Enden til Øverdalsseter og Solvang blir forsøkt kjørt hver annen uke. I vinterferie og påske kjøres alle løyper ut fra forhold og behov.  Løyper over Atnsjøen og i snaufjellet blir kun kjørt når vær og føre tillater det.

Informasjon om løypestatus gis på www.facebook.com/bjoerkebollen og på www.sollia.net.  Gratis app til Skisporet gir til enhver til oppdatert info om løypekjøring og frekvens.

Kontingent fra Hyttegrend og Velforeninger. Vi mottar årlig felles kontingent fra Velforeningene i Sollia, Atnsjølia og Megrunnslia. Dette er et fint grunnbidrag. Vi sier takk.  

Kontingent fra andre Hytteeiere og Fastboende som ønsker å støtte Bjørkebollen oppfordres til å betale kr. 500,- til konto 1822.36.50623. Merk innbetalingen med fullt navn og evt. navn på hyttefelt hvis du er hytteeier. Vi ber om at betalingen finner sted innen 5. januar 2022. Det er selvsagt lov for hytteeiere som betaler kontingent via velforeningene å bidra ytterligere. Kontingenten på kr 500,- har stått uendret i mange år. Vi er takknemlig for tilleggs-bidrag – store som små.

Grasrotandel og Flaskepant. Vi oppfordrer til å støtte opp om Bjørkebollen via grasrotandel  hos Norsk Tipping. Dette gjøres enkelt hos din tippekommisjonær eller på nett ved pc-spill. På Joker Atnbrua kan du legge igjen tomemballasjepant til støtte for Bjørkebollen.  Om noen ønsker å støtte foreningen med frivillig dugnadsinnsats er du velkommen til å ta kontakt med oss på bjoerkebollen.turforening@gmail.com

God jul og godt nytt år til alle løypebrukere. Med håp om mye snø og gode løyper ønsker vi alle en super vinter i Sollia!                                                  

Bjørkebollen Turforening v/styret