Løypemelding fredag etterm. 12.03

Publisert 12.03.2021 22:30

Bjørkebollen logo_Side_1-001Hyttefeltet og Finnsjøfjellet er kjørt i dag. Kjører Finnsjørunden og Volarunden lørdag morgen. Hilsen Aki
21 0312 løyper 1
Fra lia ova Megrunnslia
21 0312 løyper Pikaskaret
Fra Finnsjøfjellet

H.S.