Løypemelding pr. 15.01.2021

Publisert 15.01.2021 15:03

 21 0114 løypekjøringLøypemelding pr. 15.01: Hyttefeltet er kjørt i går. Unntaket er opp til Blåsten. Kjører Volarunden og Finnsjørunden i dag (fredag). 
Hilsen Bjørkebollen/Aki

H.S.