Løypemelding pr. 26.02

Publisert 27.02.2022 10:16
Bjørkebollen logo_Side_1-001Løypemelding pr. 26.02  
Finnsjøfjellet, inkludert skogsløypene Solvang - Øverdalssætra og Øverdalssætra - River Ldgen er kjørt opp. Det er meldt bra med vind i fjellet fremover, så en må regne med at sporene blåser igjen i snaua etterhvert.