Løypemelding pr. torsdag 15.04

Publisert 15.04.2021 23:03
Bjørkebollen logo_Side_1-001Løypemelding pr. torsdag 15.04:
Har kjørt opp Volarunden og Finnsjørunden i dag. Prøver Finnsjøfjellet i morra tidlig.
Dette blir nok siste turen for i år.
Med venlig hilsen / Best regards
Aki Eggen Hoffstad