Løypemelding pr. torsdag kveld 28.22

Publisert 28.11.2019 23:23

1-020Løypemelding pr. torsdag  kveld 28.11:
Finnsjørunden er nå kjørt.
Finstadveien er også sporsatt!
Går i gang med hyttefeltet i morgen dvs. fredag