Stopper løypekjøring

Publisert 17.03.2020 21:55
Bjørkebollen logo_Side_1-001 Melding fra Bjørkebollen Turforening:
Fra og med 13.03 vil det ikke bli
> kjørt løyper i regi av Bjørkebollen Turforening.
> Dette med bakgrunn i at myndighetene anmoder hyttefolk om å holde seg
> hjemme i forbindelse med utbruddet av  koronaviruset.
>
> Det vil, i samråd med myndighetene, bli vurdert  om kjøring
> gjenopptas eller ikke etter den 27.03-20.

>
> Mvh
>
> Hans Bondal , leder Bjørkebollen Turforening