Dette er bare trist

Publisert 23.05.2013 09:34

Onsdag 22. mai 2013 vil nok gå over i historien som en av de svarteste dagene i Megrunnslias historie. For det som skjedde var bare trist. Vatnet gikk berserk og lot seg på ingen måte temme. Som ansvarlig for vegene rykket jeg ut på intuisjon fra Alvdal tidlig om morgenen og etter første gjennomkjøring og inspeksjon fant jeg ingen avvik. Alt så ut til å være under kontroll. Men utover dagen forverret situasjonen seg til det rett og slett dramatiske. Kvernbekken tetnet seg til under brua over Gamlevegen og tok nytt far langs Gamlevegen og ut over FV 27. Her var det ei stund fare for at også denne vegen skulle få vanskeligheter, en veg som i en perioden var den eneste farbare vegen Oslo-Tr.heim med den enorme trafikken dette medførte. Vi fikk med en gang rekvirert gravemaskina til Even Moen og med den fikk vi ei stund ledet vatnet inn under brua over Kvernbekken igjen. Men etter hvert tetnet faret seg til under brua og i samråd med grunneier og medlem i Atnlien Grunneierforening Håkon Edvard Nesset ble det besluttet av hensyn til allmenn hensyn, ble det besluttet å rive dekket slik av vi kunne komme til for å holde faret under brua oppe.  Det lykkes vi med og iherdig stempling med sten nede ved FV 27 gjorde at vi berget også denne vegen.

Situasjonen oppover i lia:
Så fort vi følte at vi hadde kontroll nede ved FV27, ble gravemaskina rekvirert til arbeid oppover i Megrunnslia. I forkant av det hadde jeg sammen med hytteeier Henry Åset gjort iherdige forsøk på å begrense skadeomfanget ved å grave og lede vatnet vekk fra vegbanen. Vi lyktes med det, men skaden var allerede skjedd. Vi følte oss temmelig maktesløse. Det var rett og slett for mye vatn, og det sto ikke i menneskelig makt å gjøre inngrep som kunne ha forhindret dette Ragnarrokk.

Status pr. onsdag kveld::
Tilgang til hyttefeltet nordfra:
Vegen oppover fra FV 27 er ikke farbar opp fra avkjøringa. se bilde. I tillegg er brua fjernet over Kvernbekken og dette hindrer trafikk i seg sjøl. Skadene er meget omfattende og en må her påregne langvarig driftsstans. Vi kommer tilbake med info om dette så snart vi kan, men vi må her belage oss på at dete vil ta lang tid. 
Tilgang til hyttefeltet sørfra.
Vegen sørfra som tar av like nord for Atnasjø kafe er sperret  ved brudd ved Skjørenvegen ved Atnestua. Dette bruddet er nok det som først vil bli reparert, ikke minst av hensyn til hyttefolk som i øyeblikket er innesperret i feltet..
Tilgang inne i hyttefeltet:
Når vegen blir åpnet fra sør, vil vegen fra krysset opp fra Gamlevegen være sperret på grunn av store skader. Også her må en påregne at det vil ta noe tid før vegen igjen er farbar. Videre er vegen sperret like nedenfor krysset avgrening Kongsvingervegen. her er også det såkalte Mørck-vegen sperret. Vegen oppe ved Poppeplassen er også sperret, men skadene her er av begrenset omfang.
Hyttene:
Det var pr. onsdag kveld ikke mulig å få noen oversikt over ev. skadeomfang. Det som visuelt kunne sees fra vegen og ut fra det faktum at vatnet i hovedsak har fulgt kjente far, er det grunn til å håpe at hyttene denne gangen har gått fri. Men som sagt: Dette kan ikke sies med noen grad av sikkerhet, slik at den enkelte hytteeier bør reise opp og sjekke dette ved sjølsyn. Parker nede ved FV 27 og går vegen oppover. På den måten får dette et bilde av skadeomfanget.

Her er bildene som forteller det meste:
På et tidlig stadium så dette slik ut.Foto hans Sollid
På et tidlig stadium så det hele slik ut.

Flombilde. Foto Hans Sollid

....senere så det slik ut...

Flombilde.
Situasjonen oppover mot brua.

Flombilde. Foto Hans Sollid
 .. og slik så det ut etter at gravemaskina hadde pyntet på litt helt til høyre i bildet.

Flombilde. Foto Hans Sollid
Her er den usminkete sannhet.

Flombilde. Foto Hans Sollid
Her et bilde fra FV27 som viser Kvernbekken på veg nedover fra brua som på dette tidspunktet var brutt opp. Som det framgår av bildet er det ikke lett å stoppe dette vatnet. det står rett og slett ikke i menneskelig makt!

Flombilde. Foto hans Sollid
Løypebrua over Kvernbekken klarte seg takket være t Kvernbekken viste litt nåde og tok et avlastende far.

Flombilde. Foto Hans Sollid
Det kan by på overraskelser å anlegge veg opp til hytta.

Flombilde. Foto Hans Sollid
Driftsansvarlig veg fikk motorstopp midt oppe i flommen på veg hjem til Alvdal. Etter hvert steg vatnet opp til pedalene inne i bilden før vi fikk hjelp med å dra bilen over. Skadeomfanget er heldigvis ikke kjent, men bilen kan være på veg over i de evige ...

Hans Sollid