Helge Nesset

Publisert 25.12.2010 19:59

Bilde av Helg eNesset foto Jo Øvergaard

Helge Nesset. har gjennom sitt  lange liv vært fangstmann,småbruker,fløter og krigsveteran både i 1940 og i aktivt motstandskamp. 
   I sitt  96  år leser Helge Nesset fortsatt uten briller hvis han vil   les mere her...