Ukas historiske bilde 13/2015

Publisert 16.03.2015 08:37
vakttaarn 2 (1)Grebe Red sin base i Ruudshyta låg langt fra folk. Den gangen hverken skogsbilveier eller hyttefelt ga trafikk inn i dette område. Likevel sikret karene seg mot at noen uforvarende skulle komme på dem. "Taust vakthold" med bare en sikker inngang til "Ambassaden". Dessuten vakthold hele den lyse delen av døgnet. Etterhvert hele døgnet da forsterkningene kom 23.februar   (”Guillemot” og ”Griffon” )og nettene ble lysere.
 I grantrærnelike øst for hytta  - " i sæ grenen" - ble detr bygget en liten platting som ble kamfluet med falskjermer.
Her ser vi en av karene med US-karabin og kikkert på plass.
Bildet er tatt av Oddvar Bobloug, NK i gruppa.Datoen er trolig 7.mai om morgenen og kamfulasjen bla rigges ned.