Ukas historiske bilde 18/2015

Publisert 29.04.2015 01:39

westgaard asmund-001XU var en militær organisasjon som opererte i det okkuperte Norge. Meget effektiv og godt organisert og ble spart for de store opprullingene som Milorg var utsatt for.
Aven Sømme som etter å blitt att og så rømte kom til Sollia og holødt seg i dekniong her noen sommermåneder 1944. Sonja og Edvard K. Barth var sterkt innvolvert og hadde overordnet ansvar i XU men det var før de bosatte seg i Sollia.
I Stor-Elvdal var Ivar Pedersen den eneste kjente XU-agenten. Fra sin arbeidsplass på Kioppang stasjon merket han seg bla avdelingsnummer,kjøretøy og antall vogner som ble transpåortert på Rørosbanen. Disse rapportene ble så sendt til London.
På bildet ser vi Åsmund Westgaard fra Alvdal. Han hoippet ut i fallskjerm NV for Alvdal og organiserte både sitt nett av informanter og opererte radiostasjonen med faste sendinger til London. Bildet er att etter krigen.
XU-agentene ble ikke løst fra taushetsløfte og deres virksomhet bla ui Østerdalen er lite kjent.
Radiosettet Westgaard bruker her er lik Berit-senderesn   bla Grebe brukte.