Ukas historiske bilde 18/2016

Publisert 11.05.2016 00:40

Bjørn Gumdersen i norsk førkrigs soldatuniform.
Bjørn Gundersen
var skogtekniker utdannet på Evenstad i 1940. Hele sitt yrkesliv arbeidet han for Mathisenselskapet. Han voks opp på bureisningbruket Brandvoll men bodde på Mogrenda fra 1950.
Han var soldat i 1940 og var med toget som ble bombet av tyske fly ved Telneset. Forøvrig samme flyavdeling som bombet en rekke steder steder i Sollia 23. 0g 24-april.

 Milorg i Sollia ble organisert sensommeren 1941. Med direkte linje til distriktsleelsen på Elverum. Men allerede sommeren 1940 var de første grepene tatt for å organisere motstandsarbeidet. Vinteren 1943 kom alt i fast organisering med lagoppdeling og tropper. Ikke minst våpeninstruksjon av den legendariske Oddvar ”Oskar” Dobloug. Kjernen i Milorg i Sollia befant seg ved Atnbrua. Men Tjodolv Trønnes og Rolf Øvergaard ønsket å rekruttere inn pålitelige folk sør i bygda. Valget falt på Bjørn Gundersen som de kjente som kar som ikke snakket i utrengsmål, hadde vært soldat og hadde klar anti nazistisk holdning.  Han ble vervet inn i 1941/1942

Dessuten mente de to atnbruingene at de viller klokt med ulike  partipolitiske sympatier på de som skulle rekrutteres inn.

Bjørn tok på seg jobben som NK i Milorg. En stilling han hadde heltMilorg ble dimitert og oppløst sommeren 1945.

 Som ansatt hos Arthur Mathiesen & Co fikk han i årene som fulgte ansvaret for veddrifter i Atndalen som ble utført av menn med landssvikdommer. Bjørn Gundersen var ingen hevngjerrig mann. Han kom godt overns med de fleste – også de som hadde valgt feil side under krigen. Så det ble etter måten romslige soningsvilkår for ved- og skogsarbeidene fanger....
- Døm var greie kærer som han fortalte JØ i et intevju i 1980.

 Verdt å lese om hans deltagelse  på  sabotasjetur.