Alt har en ende

Publisert 18.04.2023 00:15

Denne furua som Wenche Mostue har sendt oss et bilde av har nok endt sine dager for mange år siden. Men selv om treet ikke lever lenger, er det likevel vakkert. Så kan vi kanskje lure på hvor gammelt det er og hva som har skjedd i verden siden det var et lite frø?

død furu
Furuas levealder er normalt 200-400 år, men den kan under gunstige forhold bli over 700 år. Rekorden i Norge er 820 år.  Med gunstige forhold menes ikke jordsmonn som gir god vekst og store trær. De eldste trærne finner vi oftest på fattige marker med harde vekstvilkår slik som i Sollia. Du kan finne ut hvor gammelt et tre er ved å telle årringene, men da må du enten hogge det ned eller bore inn i stammen. Men virkelig gamle trær har også ytre kjennetegn som du kan se etter. Vridd vekst, store nedoverbøyde greiner, krokete stamme og grov bark tilsier at et furutre er svært gammelt. 

Kilde: Nibio