Jerven er nær

Publisert 16.04.2023 00:15

Jerven er veldig sky og holder seg vanligvis langt unna mennesker, men her har den vært på spasertur ved Sjølisetra i påsken. 

Jervespor 2
Foto: Hans Vidar Evensen

Jerven (Gulo gulo) er et rovdyr i mårfamilien. Den lever på den nordlige halvkule der det finnes rein. Jerven er et nattdyr som unnviker bebodde trakter. Den kan klatre i trær og er en god svømmer. Ungene fødes som regel i februar i tuneller i snøen. Jerven anses som en dårlig jeger og lever først og fremst av kadaver om vinteren, men kan under gunstige forhold drepe både elg og rein. Sau og lam er et lett bytte for jerven om sommeren. Den har veldig god luktesans og kan lukte et dødt dyr på lang avstand. Når den finner et åtsel eller dreper et bytte som den ikke kan spise opp med en gang, deler den opp byttet og kan frakte restene flere kilometer for å gjemme dem til senere. Jerven er fredet, men for å redusere tap av sau og tamrein reguleres bestanden med lisensjakt, skadefelling og hiuttak. Hiuttak av jerv er svært kontroversielt fordi Statens Naturoppsyn bruker denne jaktformen i yngletiden.

Kilder: Nordeuropas däggdjur og Wikipedia