Anne Grethe Toften ny styreleder i Fossedagene

Publisert 31.10.2017 10:25

Anne Grethe Toften ble under årsmøtet i Foreningen Fossedagene i Sollia valgt som leder. Hun erstatter Bjørn Brænd som hadde frasagt seg gjenvalg. Jo Øvergaard hadde også frasagt seg gjenvalg. Som nye styremdelemmer ble valgt Berulf Vaagan og Ole Sollien. Anne Grethe Toften sitter i styret som representant for Atnbrufossen Vannbruksmuseums Forening.
Gjenstående i styret er Hans Sollid og Jørn Sverre Lien som representant fra Jomsborg inntil årsmøtet der på nyåret. Styret i Jomsborg velger sin representant til styret i Foreningen Fossedagene i Sollia.

Programkomiteen
I den meget viktige programkomiteen ble Bjørn Brænd gjenvlgt. Han får med seg Bente Høyer og styreleder Anne Grethe Toften.

Som revisorer ble valgt Sigrunn Hafsten og Marianne Nyeggen

Valgkomite:
Bjørn Brænd - 2018
Jo Øvergaard - 2018-2019
Ingrid Brænd Andersen - 2018-2019-2020

Ved møtets slutt rettet Hans Sollid og Jørn Sverre Lien en hjertlig takk for det store og uegennyttige arbeidet Bjørn Brænd og Jo Øvergaard hadde lagt ned for Fossedagene i Sollia gjennom alle år siden oppstarten i 1994 og den betydningen dette har hatt for å markedsføre Sollia og Atnbrufossen og den hjelpa Jomsborg har hatt som en følge av Fossedagene.

Redaksjonen kommer tilbake til flere av årsmøtesakene, bl.a. årsmeldinga

H.S.