Åpner for garnfiske

Publisert 20.03.2022 22:36
IMG_0819Åpner for garnfiske
Nå får alle utenbygds mulighet til å fiske med garn på Atnsjøen. Atna fiskeforening har bestemt  dette. Dette vil garantert være til glede både for hytteeiere og folk fra nabobygdene. Fram til nå har slikt fiske vært forbeholdt innenbygdsboende i gamle Sollia kommune og rettighetshavere i enkelte bygdelag i Sør - Fron og Ringebu. Så når isen går på Atnsjøen, kan de som løser garnfiskekort prøve fiskelykken i et stort og attraktivt fiskevatn. Slike fiskekort kan kjøpes på nettet gjennom «I natur» og i Joker Atnbrua.

Utenbygdsboende
Utenbygdsboende får løse døgnkort for garnfiske på Atnsjøen.

Dette gir rett til fritt antall garn, men halvparten skal være 26 mm. Maks  maskevidde er 36 mm.

Innenbygdsboende
Innenbygdsboende kan som før løse sesongkort for garnfiske og fiske uten krav om antall finmaska garn.Foto: Terje Brænd
Dialog
Atna fiskeforening som er forvaltningsorganet for alt fiske i Atnavassdraget, har vært i dialog med NINA om dette. Det er ønske om et større fiskeuttak. I de senere år har det vært mindre garnfiske.

Dessuten ønsker Atna Fiskeforening å gi mulightere for nye brukergrupper for å fiske med garn. F.eks. har hytteiere og utflytta solliværinger ytret ønske om dette over lengre tid.. 

Sams fiske
Dessuten vil det nå bli sams fiske i hele sjøen. Det vil si at den som løser garnfiskekort kan fiske i hele sjøen. Denne nye ordningen skal foreløpig vare i 3 år.