Årsmøte for Jomsborg

Publisert 27.03.2022 09:22
850156&width=640&height=480&zwidth=640&zheight=480Invitasjon til årsmøtet for lokalet Jomsborg.
 
Lokalet Jomsborg inviterer til årsmøtet lørdag 9.04 kl 12:00.på Atnasjø kafé. 
 
Saker; 
- valg av referent
- godkjenning av årsmøteinnkalling
- årsmøtet for 2020
- årsmøtet for 2021
- gjennomgang av årenes aktiviteter
- gjennomgang av budsjett
- gjennomgang av aktiviteter for 22
- valg av ny kasserer, styreleder, styremedlem 
- eventuelt
 
Saker som ønskes tas opp på eventuelt, bes sendes inn på mail til lokalet.jomsborg@gmail.com innen 8.04 kl 16.00
 
Vh 
Styret for Lokalet Jomsborg