Årsmøte i Grendeutvalget

Publisert 14.04.2021 22:50

Velkommen til årsmøte 2021 for Sollia bygdeutvalg torsdag 22. 04 kl. 19.30
Møte blir på Fjellstyrekontoret sitt møterom. 
Dette er et åpent møte for alle som vil engasjere seg i bygda vår, og det Sollia bygdeutvalg skal jobbe med i året som kommer.
Enkel servering av kaffe/te og noe attåt
Saksliste:
1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding 2020
4. Årsregnskap 2020
5. Budsjett 2021
6. Orientering om planer fremover
7. Gjennomgang av vedtekter
8. Valg
9. Eventuelt
Påmelding:
På grunn av covid-19 trenger vi å vite hvor mange vi blir, så send SMS til Ida på tlf: 98438171 for påmelding. Håper vi sees!
Mvh styret i Sollia bygdeutval