Atnasjø Kef lagt ut for salg

Publisert 17.09.2021 20:59
1-17 0906 Atnasjø kafe krogsveen
21 0517 vertskapet på Atnasjø Kafe- Vi har hatt fire fantastiske år her på Atnasø Kafe. Vi hadde ikke villet vært denne tida foruten, sier Ole-Christian Linstad (52) som sammen med kona Ellen Treider Linstad (50) drevet Atnasjø Kafe.

- Atnasjø Kafe er jo en institusjon som er 71 år gammel. Den som betyr mye for mange, så det er å håpe at vi finner nye drivere så fort som mulig. 

- Det skal ikke være tvil om at vi helt oppriktig ønsker at Atnasjø Kafe skal leve videre, sier Ole Kristian Lindstad

Planen var å holde på lengre for å videreutvikle stedet til å bli noe mer enn en sesongkafé. 
 Men vi valgte å bli boende i Nannestad.
V
i har jo begge hele tida vært  engasjert i jobb fra før av. Det har derfor ikke blitt så mye tid vi har til familie og annet. Og opplegget vårt der Ellen har vært her for sesongen, og jeg har jobbet som kafévert hver feriedag, hver helg og sitter ofte med regnskap og annet papirarbeidet på kveldene, gjorde at vi det var naturlig å stille seg spørsmålet om det var dette vi ønsket for resten av livet.  

Lei/eie
- Jeg tror at det beste er at de som overtar stedet blir eiere og ikke drivere, selv om vi holder også denne løsningen åpen. Vi ser helt klart fordelen av å eie og bo i området samtidig. Det gir muligheter for bedre åpningstider både på dager og kveldstid. 

Selge aksjeselskapet
– Vi har hatt flere interesserte, men problemet til mange nå er å framskaffe kapital. Det er jo derfor vi valgte denne løsningen med å selge aksjeselskapet, sånn at de som kjøper kan velge om de vil ta over det med gjeld (4 mill). Da kan det være litt lettere for noen, sier Ole Kristian Treider Lindstad

H.S.