Bedre parkering

Publisert 09.08.2015 00:05
foto Ole NprdahlOpprusting av skytebana fortsetter. Arild og Rune Hemli har hogd noen furuer og kjørt vekk virket fra parkeringsplassen ved skytterhuset. Plassen der har vært av "naturtypen" og i trangeste laget for de store anledninger. Under jaktfeltfinalen i sommer var det over 40 biler der, og da blir det trangt. Terrenget mellom trærne er småkupert, så når stubbene etterhvert blir fjernet, skal det planeres og gruses og forhåpentligvis bli et betydelig løft. (Ole N).
foto Ole Nordahl
Her blir det lettere å svinge seg rundt...
Arild Hemli foto Ole Nprdahl
Arild kjører ut tømmeret som bror Rune har hogd