Ber om helikopter i ulvejakta

Publisert 02.06.2017 08:20

09 0910 kalver Sollia Fjellstyre web stort
Hans BondalHans Bondal, leder i viillreinutvalget i Rondane Sør, ber Miljødirektoratet omgående sette inn helikopter i jakten på en eller flere ulver som jager villrein.

Dette skjer i området sør-vest for Imsdalen. Allerede sist lørdag ble det observert ulv som jaget villren i området. Landbrukskontoret i Sør Fron og Ringebu søkte da Fylkesmannen i Oppland om skadeforebyggende fellingstillatelse på vegne av saufolket.
Den ble innvilget, og det har vært jaktet på denne ulven siden søndag. Det er gjort flere observasjoner av ulv som jager villren uten at felling har vært mulig. Nå har Fylkesmannen i Oppland forlenget fellingstillatelsen til 7. juni.

Få kalver
- Det er senest tirsdag sett ulv jagende på en fostringsflokk på cirka 100 dyr. I denne flokken ble det bare sett tre kalver, nå når kalvinga stort sett burde være over. Fjelloppsynet har også vært i fjellet i dag og konstatert at kalvinga tilsynelatende synes å være avsluttet, opplyser Hans Bondal.

Helikopter
- Men dette holder ikke, sier Hans Bondal som altså ber Miljødirektoratet omgående sette inn helikopter i jakten på en eller flere ulver som jager villren. Ulven jakter jo villrenen i åpnet fjellterreng, slik at det ville være rel. enkelt å gjennomføre dette fellingstiltaket.

Gir oss ikke så lett
Miljødirektoratet vender, ikke uventet, det døve øret til, også i denne saken. - Men vi gir oss ikke så lett, sier Hans Bondal. - Vi vil prøve å dra i gang litt rabalder, sier Hans Bondal uten å ville gå nærmere inn på det.

Bakgrunn
- Som de fleste også bør vite, er det akkurat i disse dager at kalvinga i våre områder foregår. I vårt villreinområde foregår kalvinga normalt i tida fra cirka 15. mai og ut måneden. En vill ulvejakt på drektige simler, eller for den del på simler med nyfødte kalver, er neppe noe gode hverken for simler eller nyfødte kalver.

- Hva hjelper det med flytting av stier og skiløyper, flytting av DNT-hytter (eksempelvis Breitjønnbu som stod nettopp i det området som ulven herjer i nå) og restriksjoner stopp/parkering langs fylkesvei 27, om ulven skal kunne herje fritt i villreinflokkene, attpåtil midt i kalvingstida? spør en sterkt frustrert utvalgsleder i brevet til Miljødirektoratet.

Nedgang
Rondane Sør har de siste årene hatt en kraftig nedgang i villreinbestanden, men har så langt ikke greid å forklare hvorfor.
- Vi har hatt våre mistanker, og vi har, fra og med i fjor, gjort spedte forsøk på å finne svaret, opplyser Hans Bondal, utvalgslederen i Rondane Sør Villreinområde.

Kilde: www.villrein.no

H.S.