Bestilling av plass for utstillerne på Jomsborg

Publisert 25.08.2016 14:02
Utstiller 2015: Sjokoladelåven
Jørn Sverre Lien i lokalet Jomsborg melder at de som ønsker plass med sin utstilling ute på Jomsborg under Fosselørdagen, må melde fra om dette til
lokalet.jomsborg@gmail.com
Hver stand koster kr. 200.
Jomsborg tar kun imot henvendelser på denne måten, ikke på SMS eller pr. tlf.

H.S.