Bjønnska'er

Publisert 25.08.2013 21:30
Sauekadaver fra Stor-Grytdalen foto Ole Harald KulstadFra Stor-Grytdalen meldes det om ferske bjørneskader. Så langt er det funnet 7 søyer drept.
Det er nå satt inn forsterket oppsyn og kadaverleting.
Statens Naturoppsyn (SNO) kommer for å sjå på de funnete kadaverne mandag.
Da vil det bli vurdert om fellingsforsøk skal settes inn. Det er nå åpnet for bjørnejakt i områdene vest for ulvesona. Hele Sollia er derfor en mulig jaktområde for bjørnejegere. Enten det er skadegjøreren i Stor-Grytdalen eller andre ,så kan det jaktes.