Bomber over Sollia

Publisert 24.04.2020 09:38

Bilde av He-111 (fra Internett)23. og 24. april 1940 kom krigen til Sollia.
Deler av  den norske hærstyrken som ble trukket tilbake oppover Østerdalen, ble sendt fra Koppang via Atna og opp gjennom Sollia mot Folldal. Veien nordover var imdilertid ikke brøytet, så tilbaketrekkingen  stoppet opp. Tyske speiderfly ("Storch") holdt oversikt over troppenes bevegelser. Den 24.april ble det satt inn bombing og beskytning mot bakkestyrkene fra tyske Heinkel-111 bombefly. Det ble sluppet sprengbomber både på Mogrenda i Ytterdalen, Øverdalen, Endgrenda, Bilde av He-11 slipper bomberover gardene på NØ-sida ved Atnbrua og Ness-grenda. Dessuten falt det bomber ved Atna, i Atndalen sør for Mogrenda og i Nord Atndalen. 
Kun våningshuset på Enden Nordre fikk en fulltreffer. Bomba gikk på skrå gjennom taket og ut igjen gjennom veggen og ble stående i bakken.
På Mogrenda lagde ei 250 kgs bombe et kjempekrater som kalles "Tyskerhølet" den i dag. Dette krigsminnet er forøvrig ryddet av elver fra Sollia skole i 2008.
Ved Atnbrua gikk bombeserien mellom gardene og elva, men i Uti landet ei bombe midt i gardstunet med utblåste  vinduer som eneste skade bortsett fra et stort Bilde av bombeskjert fra Uti foto Ole Antonkrater.
Brannbomber ble sluppet flere steder, men i stort antall over End- og Vollgrenda og Atnbrua.. Mitraljøseild drepte to hester i Granrøstbakken (like ved nåværende Joker Atnbrua) og en ved veien sør for Mogrenda. Flere hus ble truffet, men der anslagsvinkelen var skrå, rikosjerte kulene av på de dypfrosne torvtaka. På Ø Vuluvollen sees den dag i dag merker etter kuler gjennom veggen på den gamle tømmerbygningen. Nord for Furulund holdt norske soldater og frivillige på å måke veien fri for snø. Da flyene kom, søkte mannskapene dekning- 70-80 m ovafor veien. Trygve Nesset fra Sollia  fortalte senere at da han reiste seg og børstet av seg barnåler etter beskytnigen av skogholtet, lå en soldat død på bakken. Trygve  hadde ligget med sitt eget hode på  låret  hans. Ei kule hadde gått inn øverst i halsen/nakken på soldat Petter Barstad fra Folldal. . Ytterligere 1 soldat ble såret og fikk forpleining ei tid utover hos folket på Furulund.En sivilperson fikk "granatsjokk"..
De tyske Heinkel-111 bombeflyene tilhørte Kampskvadron 4 som var stasjonert på Fornebu april-mai 1940. De stod bak bombingen av Elverum, Nybersund,Rena, stasjonen på Koppang og Telneset.