Covid 19

Publisert 06.01.2021 15:20

s4 Heller ikke fjellbygda vår går fri for smittefare. En person i bygda ble smittet av virus ved julebesøk utenfor kommunen. Heldigvis ble personen bare lett angrepet av sykdommen, og er ikke lenger smittebærer.
Sollia har som resten av landet nærmest "lockdown", og folk tar situasjonen med fortsatt smittefare på alvor og følger myndighetenes formaninger.