Det blir Bjørkebollrenn på palmesøndag

Publisert 10.03.2023 19:58

Bjørkebollen Turforening arrangerer Bjørkebollrennet palmesøndag 2. april 2023 Oppmøte og start fra Solvang kl. 10 – 11

Logo Bjørkebollen

arrangerer

Bjørkebollenrennet

 Palmesøndag 2. april 2023

 Oppmøte og start fra Solvang kl 10 – 11

 Startnummer utdeles ved start.

 Startavgift;

 Barn og unge inntil 18 år kr 50,-

 Voksne kr 100,-

 Røde Kors stiller med saftstasjon for   barn ved Pika.

 Innkomst på Rondetunet Friluftssenter.

 Premieutdeling/trekning skjer når løperne  er kommet i mål ca kl 14.00.

 Mange nyttige og verdifulle premier   trekkes og fordeles  blant deltagerne.

 Bli med og ha muligheten til å få   Bjørkebollen
 (vår vandrebolle) til låns i ett år.

 Arrangsjør;

 Styret i

 Bjørkebollen turforening