Elg ihjelkjørt nordi Atndalen

Publisert 12.10.2020 23:05

 Trafikkdrept elg-001Tidlig søndag kveld ble en elg ihjelkjørt på FV 27 like nord for avkjøringa til Dørålseter/Blæsterdalsgarden. Det er all grunn til å slakke av litt på farten her fordi det tidligere har skjedd elgpåkjrsler i dette området. Elgen måtte bøte med livet og bilen av ikke kjørbar etter sammenstøtet og ble hentet av bergingsbil senere på kvelden.
Ill.foto
H.S.