Endrer løypetrase

Publisert 21.07.2020 10:39
Bjørkebollen logo_Side_1-001 Bjørkebollen Turforening dropper nå forslget tilløypetrase fra Blåfjellia og Megrunnslia over Gravskarbekken og opp til løypekrysset ova Sjølisetra. I stedet har de satt fram et forslag om en trase som svinger opp på vestsida av Gravskarbekken og knytter seg til løypenettet oppe på fjellet. Dermed unngår en kollisjon med vlitbiotoper på østsida av Gravskarbekken. 
Forslaget er nå sendt partene til høring.
Traseen ellers blir tilnærmet lik det opprinnelige forslaget og gir ei løype som knytter til seg Blåfjellia og Megrunnslia, og som også tar opp i seg den gamle traseen kalt "Bestfrasløypa"
Se endringsforslaget her.
Les tidligere artikkel her
H.S.