Fjellstyremøte 7. mars

Publisert 05.03.2023 20:38

Tirsdag 7. mars 2023
18.00-19.00
Sollia Fjellstyre
Solliaveien 861
2477 Sollia

SAKLISTE

 

Sak 07/2023 Godkjenning av protokoll

Sak 08/2023 Referatsaker

Sak 09/2023 Eierforhold Brettingsdalsbua

Sak 10/2023 Revidering av tilbudsmåter for villreinjakt

Sak 11/2023 Tildeling av småviltkort til turistbedrifter

Sak 12/2023 Årsmelding 2022

Sak 13/2023 Eventuelt