Fløting i 350 år

Publisert 22.08.2016 07:00
Fløtarbilde
Temaet for årets Fossedager:

"Historien om tømmerfløting i Hira, Setninga og Atna"

 

 Nye kilder viser at Atnavassdraget  har en spennende historie som fløtningselv gjennom litt over 350 å, ikke 300 år som tidligere meldt.
- Dette sprenger tidligere oppfatninger av hvor lange det har vært føtt tømmer så langt oppover Glomma og nedre del av Atna, sier Bjørn Brænd i programkomiteen.

H.S.