Forbud mot motorferdsel

Publisert 01.07.2021 09:15
OversiktskartStatsforvalteren i Innlandet har blitt gjort oppmerksom på at det er vanskelig for folk som kjører med båt på Atnsjøen å vite hvor reservatgrensa til Atnsjømyrene naturreservat ligger.

Tydeligere marking
For å unngå at det i framtiden er usikkerhet om hvor reservatgransa er, settes det nå ut to bøyer på hver side av sjøen. 

Gammelt forbud
Her har det vært et forbud mot motorisert ferdsel siden Atnsjømyrene natyrreservat ble opprettet, men nå viser det seg at det er all grunn til å minne om disse bstemmelsene. 

Ro/padle
Det er tillatt å fiske fra båt innenfor reservatgrensa, men da uten motorkraft (padle/ro). 

Avkortet runde
Dette innebærer at fiskerne ikke kan bruke motor innenfor denne sona, dvs. at den tradisjonelle runden "nordi" sjøen blir  begrenset. 

Forbud mot garnfiske
Denne forbudssona gjelder også for alt garnfiske.

Du kan lese mer om dette der du finner et farklarende kart. - sjå her.


H.S.