Forklarer

Publisert 28.07.2021 18:20

Som kjent har det versert ulike meninger om uttak av lav fra oppe i Vola.
Norske Moseprodukter og Sollia Fjellstyre har nå sendt ut denne informasjonen:
Moseplukking 2021
I det området der du nå ferdes, blir det plukket lav av typen kvitkrull.
Laven blir behandlet og produktene bli sendt ut til store deler av verden til dekorasjoner. 
Dette er en bærekraftig produksjone der de små flekkene som blir plukket vokser ut igjen etter 8-10 år. Bedriften Norske Moseprodukter er ISO-sertifisert.
Traktor blir benyttet for å frakte rammene ned fra plukkefeltet og ned til bilveg. Det kan bli noen spor ved slik transport.
Etter at området er plukket, vil feltet bli befart og sjenerende spor slettet.
Norske Moeprodukter                               Sollia Fjellstyre
62 46 91 03                                               47 46 28 81