Fossedagene 2018: jakt, fansgt og fiske

Publisert 01.10.2017 12:19


Fossedagene 2018

Jakt, fangst, fiske og friluftsliv. DNT 150 år

 

Fossedagene 2017 er ikke før over, før vi som arrangerer må tenke på neste års Fossedager.

 I fjor stod fløting på programmet. På en måte ulogisk ettersom det var siste ledd i prosessen med skogsdrift før i tida. Men også logisk, ettersom fløting på Atna var en forutsetning for å kunne drive skogen ut av Atndalen.

 I år har vi hatt vår oppmerksomhet på skogen og skogsdriften, både den tradisjonelle med utstillingen i Fossehuset, og den moderne med maskinell drift – ypperlig demonstrert på skogdagen på Mogrenda fredag 1. september. Skogen er en sentral del av utmarka.

Neste år setter vi jakt, fangst, fiske og friluftsliv på dagsordenen.
Vi markerer også at Den Norske Turistforening er 150 år
- den mest tallrike friluftsbrukerorganisasjonen vi har. Tre friluftsfolk  med tidligere besøk i solliaområdet var blant stifterne. Aasmund Olavson Vinje var én av dem. Han fikk sin minneplate på Fossedagene i 2010. Christen Peter Asbjørnsen var en annen, den første utropt til æresmedlem i 1870, med minneplate avduket på Fossedagen i år. Professor i zoologi og mangeårig medlem i jaktselskapet som holdt til på Åsdalssetra og Gunstadsetra, Halvor Rasch, var den tredje.

Jakt, fangst og fiske var blant de aktivitetene som ble utøvi i Atndalsområdet før den faste bosettingen - tegningen fra 1500-tallet viser at fiskestanga var i bruk allerede da. Av andre tegninger ser vi at garn og not også var i bruk. Buen var jaktvåpen, dyregraver, feller, snarer og sakser gode hjelpemidler for effektiv høsting av vilt for pels, skinn og mat. Vårt perspektiv for neste år starter der.

BB