Fossedagene innbyr til oppsummering og sosialt samvær for dugnadsfolket

Publisert 29.09.2017 11:48
Så er selve arrangementet Fossedagene 2017 i havn. Dermed inviter styret i Foreningen Fossedagene i Sollia (bildet)  dugnadsgjenget til
samling og et hyggelig samvær i Fossehuset lørdag 7.oktober kl. 17 ->.
Dette gjør vi for å takke for innsatsen og rette blikket framover, sier Bjørn Brænd

Påmelding til den enkeltes gruppeleder innen 5. oktober.

Varsle videre
- Hver og én har oversikt over dugnadsgjengen på sitt område og varsler videre.

Datoen er valgt fordi det da er overlappingshelg for skolenes høstferier, og dermed kan det tenkes at forholdsvis mange av dugnadsgjengen er i Sollia.


Oppsummering
Første del av samlingen er foreslått som gruppearbeid med oppsummering av hva som gikk bra og hva som kan forbedres på hver enkelt arena. Det vil være nyttig for styret ved forberedelsene til neste år.

Sosialt samvær
Andre del vies sosialt samvær med mat og drikke. Det blir en en enkel rett.  De som har spesielle ønske mht til drikke, tar med det selv.

 Forberedelser til årsmøte

- Vi må også forberede et årsmøte. Av hensyn til ulike søknadsfrister, f.eks. 1. desember, innen kommune, fylke m.fl. bør det holdes senest i midten av november. Det gjelder også i forhold til planleggingen av arrangementet neste år, sier styreleder i Foreningen Fossedagene i Sollia, Bjørn Brænd

Hvem?

- Tanken er at alle som bidrar med dugnadsinnsats skal inviteres, sier Bjørn Brønd. Det skjer ved at hver av plass-sjefene som har oversikt over den enkelte arena tar seg av kontakten med sine. Av hensyn til mat etc. er det nødvendig med en påmeldingsfrist,. torsdag 5 oktober.


Bjørn Brænd:
Det er noen klare hensikter med en slik samling som det har vært snakket om lenge:

1. Det viktigste er nok at vi blir mer én gruppe med en felles innsats for å ro i land et etter hvert ganske stort arrangement

2.  Alle som kommer vil bli en del av en erfaringsgruppe som summerer opp det som har vært vellykket, det som har vært bra/akseptabelt, og ikke minst det som kan forbedres, eventuelt avsluttes

3. Komme med ideer, ikke nødvendigvis slik at alle ideer kan gjennomføres samtidig, med det vil være godt å ha når de framtidige Fossedagene skal planlegges og gjennomføres

4. Kanskje vil noen synes det er såpass morsomt at de kan trekke med egne venner, verve nye gjester til å fylle opp etter de som av ulike grunner ikke prioriterer arrangementet. Det er et tankekors at grendefolk velger å reise bort akkurat denne helgen, ikke bare en enkelt gang, men årvisst.

5 med kommunens diskusjon under tildeling av støtte for 2017 i minne kan det være bra at de som er dugnadsarbeidere også kan bidra til å spre kunnskap om arrangementet til politisk nivå, ja, administrativt i kommunen også.

6 Det skjer ikke så mye på den sosiale fronten senhøstes, så kanskje en sosial happening ikke er så dumt.

Synspunkter?
NB! De som måtte lese dette og har synspunkter på Fossedagene, men ikke kan møte 7.oktober, bes skrive ned det og sende sende en mail til styreleder Bjørn Brænd, mail bb@sollia.com innen 5. oktober. Ellers er alle i styret mottakelig for gode ideer til enhver tid.

Hvem sitter i styret for Foreningen Fossedagene i Sollia ?
Bjørn Brænd - leder - bb@sollia.com
Anne Grete Toften - repr. fra Atnbrufossen Vannbruksmuseum:  anne-grethe.toften@moelven.no
Jørn Sverre Lien - repr. lokalet Jomsborg : mr.jslien@gmail.com
Jo Øvergaard - styremedlem - jo@sollia.net
Hans Sollid - styremedlem - marked og media - hans.sollid@fjellnett.no

B.B.

H.S.