Framtida utredes

Publisert 18.03.2021 12:12
3648832055For n-te gang sto Sollia skole på kartet da Stor-Elvdal kommunestyre diskuterte framtidig skolestruktur i går kveld.
Saken ble behandlet som drøftingssak:
- Tilbakemelding fra de politiske partiene om hvordan vi forholder oss til vedtak i k-styret vedrørende Sollia skole
Samtlige politiske grupperinger redegjorde for sitt syn, og dette ble bestillinegn til rådmannen: 
Sollia skole - utrede 1-10 skole (Sp)

Rådmannen får av kommunestyret fullmakt til å sette i gang en utreding av Sollia skole med utgangspunkt i Stor-Elvdal kommune som skoleeier: Utredningen skal ta utgangspunkt og baseres på:

-           Barnets beste med tanke på rett til et godt og trygt læringsmiljø

-           Faglig forsvarlighet - Kommunens ressurser og faglig forsvarlighet

-           Betydningen for lokalsamfunnet

 

Det var i tillegg ønskelig med en ekstern vurdering av små grendeskoler.

Utredning og bestilling til ekstern skal forankres i SKO og Kommunestyret. 

H.S.