Fylkesveg 219 blir økoveg

Publisert 06.03.2023 00:15

I tråd med myndighetenes ambisjoner om økt matsikkerhet og bærekraft har Statens Vegvesen fått i oppdrag å undersøke muligheten for flerbruk av riks- og fylkesveier. I følge usikre kilder er Fv. 219 fra Enden til Atna plukket ut til å være med  i et forsøksprosjekt som skal undersøke forskjellige metoder for flerbruk. Det vil bli plantet forskjellige vekster i vegbanen for å se hva som egner seg best. Som en bonus håper prosjektledelsen at dette i neste omgang vil føre til færre trafikkulykker på grunn av at trafikken blir tvunget til å holde lavere fart. Lokale bilverksteder vil også få mer å gjøre og turistbedriftene vil få flere gjester som må overnatte mens de venter på at bilen deres blir reparert. Et "Columbi egg" sier vår anonyme kilde og viser fram et sted det skal dyrkes poteter:
Fv. 219 teleskader