Geitebonde møtte geitebønder

Publisert 02.01.2014 23:55

foto Ellen Graff JensenEllen Marie brukte geitelokking for å få tilpresis oppmøte foto Ellen Graff JensenGeitebonde Ellen Marie Tangen med intensivkurs på Kilimanjaro 

 
Geitemelk er god ernæring. For småbrukere i Kilimanjaro regionen kan en geit eller to gi en stor familie nye og bedre levekår.  Nylig har Ellen Marie Tangen – geitebonde og kulturarbeider her i Sollia - holdt intensivkurs for geitebønder på Kilimanjaro.
 
Givere fra Oppland og Hedmark har bidratt til at to små landsbyer, Umbwe Onana og Kifuni, har fått en liten stamme på 46 melkegeiter og fire små demonstrasjonshus. Midlene er kanalisert gjennom stiftelsen YES Kilimanjaro, med base i Hamar, som også sto som arrangør av geitekurset. Prosjektet er styrt av et lokalt geiteavlslag med hundre medlemmer,  som på allmøter Ei rusten bølgeblikkplate gjorde nyttet som tavlefoto Ellen Graff Jensenfordeler geitekillingene etter hvert som de kommer, til andre farmere i laget. I løpet av neste år vil alle medlemmer ha fått sin geit eller killing. Behovet er langt større.
 
Geitemelk er kilde til mange livsviktige næringsstoffer og fungerer som god medisin i kampen mot hiv/aids, «fattigmannssykdommen» som rammer svært mange, også i landsbyene i Kilimanjaro. Nyere kunnskap viser at de svovelholdige aminosyrene som finnes i geitemelk, er spesielt gunstig for å forebygge HIV. Et forskningsprosjekt Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås har gjennomført i Tanzania, viser at geitehold har en svært positiv effekt både som ernæring og i bekjempelsen av Stell av geiteklover skulle også læres foto Ellen Graff Jensenfattigdom. Geitehold krever små ressurser, men gir mye tilbake til en familie, som kan hente ut ull, kjøtt, melk og gjødsel fra produksjonen.
 
Ellen Marie Tangen og Hans Bondal, vant i fjor høst Småbruker­lagets store mat- og kulturpris, for sin satsing på lokalmat med kvalitet, tilberedning, kultur og nyskaping. Ellen Marie fra Sollia holdt fire intensive kursdager om geitehold, melking, ernæring, renhold og produktmuligheter. Kurset skapte enorm begeistring i landsbyen. Å jobbe på grasrotplan direkte mellom bønder viser seg å være svært nyttig.