Gled dere -2

Publisert 10.07.2013 00:27
Mye å glede seg til foto Trond LøvmoFredagen under årets Fossedager, her er det mye å glede seg til:

Fossedagene 2013
Sollia 5. – 8. september
Program fredag 6. september
(med forbehold om endringer)
 
 
To hovedtemaer:
Blesterjernets historie i Sollia
De reisende: Taterne og solliværingene 
 
Fredag 6. September
 
1 Guidet tur - skogdag
Kl. 10.00 Frammøte Øverdalssetra - Prestgardssetra.
Publikumsdag i skog og fjell omkring tema, natur- og kulturlandskapet. Det er skog-/utmarksdag med vekt på utmarkas ressursgrunnlag og gjennom kulturminner i utmark vise hvordan dette grunnlaget er tatt i bruk på en bærekraftig måte. Området ved Øverdalssetra er særdeles rikt på fornminner: skålgrop (offersted i bronsealderen?), mange kolgroper og blesterovner fra romertid og middelalderen, menneskegrav (?), samt en ubrukt Evenstadovn (dvs alle typer), slåttemarker og setervoller med gammel bebyggelse, bl.a. stenfjøs, samt farleder nord-sør og øst-vest i et opprinnelig nasjonalt veinett, en urvei, med kjent bruk siden middelaldderen.
 
Vandring i kultur- og naturlandskapet med professor emeritus Arne Espelund, NTNU, høyskolelektor Øystein Vaagan, Campus Evenstad, og lokal guide.
Kriterier for bosetting: dyregraver, myrmalm og blesterovner, dyrking, fiskevann, fjellskog og skogsdrift, veihistorie. Militærstrategisk punkt.
Servering av rundstykker, mineralvann og kaffe. Dagarrangement.
Medarrangører: Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad, Sollia oppvekstsenter. Glommen Skog
 
2. Vannbruksmuseet
Kl 10.00 Vannbruksmuseet. Kolmila tennes. Blesterovnen klargjøres og fyres opp.
 
Kl 12.00 – 14.30. Fossehuset. Knut Henning Dahl – slirekurs/demonstrasjoner. Glenn-Frode Pedersen-trådarbeider – kurs/demonstrasjoner.
 
3. Lokalet Jomsborg
Kl. 15.00 - 17.00 Jomsborg. Åpning av Fossegalleriet, kunstutstilling med salg. Åpen kafé til 17.30. Kortterminal.
Utstillere: Ivar Nordhagen (maleri og grafikk), Jonny Borge (maleri og kniver), Knut Henning Dahl (kniver), Glenn-Frode Pedersen (blikk- og trådarbeider), innlånte kniver.
 
Kl. 17.00 - 18.00 Nordre Brænd. Fjøsgalleriet – åpning av fotoutstilling. Tema: Sollia – ei aktiv bygd
Salg av kalender og kort 17-18.
 
4. Bål- og leirplassen ved Øverhølen
Kl 19.00 Bål og musikk med reisende artister(hvis dårlig vær på Jomsborg)
Tilbakeføring av grassletta mellom riksveien og elva, bål- og leirplass for anledningen - kanskje salg av typiske matretter, som ble brukt mens taterne ennå reiste med hest og kjerre, og lørdag på Jomsborg lokalt marked for håndverksprodukter. Mat (skjørost, rømme og spekemat) og drikke.
Buskspilling med Laila Yrvum, Oluf Dimitri Røe, Leiv Solberg, Øystein Sandbukt, Einar Olav Larsen, Ingvild Blæsterdalen, Gudlaug Blæsterdalen, Knut Lilleeggen og kamerater, Mary Barthelemy, Are Lyseggen Haukø, Christin Andersen Leine,
 det er åpent for flere…
 
Påmelding til slirekurs og kurs i tråarbeider jo@sollia.net.  kursavgift (kr 50,- til dekning av materialer).
 
Forbehold om endringer i programmet.