Gledelig vending

Publisert 14.05.2021 07:00

anne leneDet er nå så mange unger i Sollia at det meldes om kapasitetsproblemer ved Sollia barnehage. Stor-Elvdal kommune sa først nei til å ta inn to nye fra i sommer og høst. Begrunnelsen var mangel på areal og ressursangel på personalsida.

Snudde
Stor-Elvdall kommune har nå snudd i saken og vil legge til rette for at de to barne det var søkt på, får plass. Dette gjør at barnehagen vil telle 13 barn, men fordi alle under tre år teller dobbelt, blir dette tilsammen å regne som 19 barn 

Tilpasninger
Dette skjer ved å omdisponere arealer som i dag disponeres av barnerinnet samt kanskje en liten ombygging.

Gledelig
- Dette er svært gledelig, sier pedagogisk leder Anne Lene Wang til sollia.net. - Vi har mangel på tilgjengelige vikarer på personellsida. Derfor ber hun at alle som kan være interessert å melde seg til henne. Vi har dessuten behov for å øke den faste bemanningen med 16 % utover de tre årsverkene vi har i dag, sier Anne Lene.